ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ ШВИДКОПЛІОДНИХ ФОРМ ГОРІХА ВОЛОСЬКОГО СЕЛЕКЦІЇ Л. С. ШУГІНА - 28.05.2020 року

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ ШВИДКОПЛІОДНИХ ФОРМ ГОРІХА ВОЛОСЬКОГО СЕЛЕКЦІЇ Л. С. ШУГІНА

Останнім часом часто дискутуються питання перспективності селекції на основі швидкопліодних латеральних форм горіха волоського (Juglans regia L.). Цим питанням багато років опікується Харківський селекціонер-аматор Л. С. Шугін. У 70-ті роки він отримав від селекціонера С. С. Калмикова насіння узбецьких швидкопліодних сортів і провів їх схрещення з місцевими морозостійкими швидкопліодними формами.

Нині на садибі селекціонера ростуть декілька поколінь таких гібридів. Серед найбільш перспективних із них ‘Поріг’, ‘Петлюра’, ‘Якісний’, ‘Бандера’, ‘Тимошенко’. Також ув колекції представлені латеральні горіхи харків’'янина М. О. Садко та гібриди від запилення швидкопліодними горіхами київського науковця І. Є. Кочерженка. За два десятиліття Л. С. Шугіним була проведена подальша селекція йі отримані рослини наступних поколінь. Серед найкращих дерев другого покоління виділені, такі вурожайні форми: – ‘Багряний’, ‘Шухевич’, ‘Виговський’. УВпродовж 2000-х рр. у третьому поколінні швидкопліодних низькорослих форм виділені: ‘УкрІдеал’, ‘Дар Чистий’, ‘Міхновський’, ‘СКЗ’ та, ‘Карлик’, які характеризуються крупнішими плодами йі меншими розмірами крони (4 – 5 м). Всі ці форми досить високоврожайні та мають з латеральнийм типом плодоношення. Нині роботи продовжують нащадки селекціонера – Владіслава Леонідівна та Святослав Леонідович (https://bokoplidni.blogspot.com/p/blog-page_11.html). У 2019 р. співробітники лабораторії селекції УкрНДІЛГА С. А. Лось і Т. С. Риженко долучилися до досліджень особливостей репродуктивної біології форм горіха волоського селекції Л. С. Шугіна.

Серед факторів, що впливають на урожай горіхів, важливу роль відіграють особливості їхнього цвітіння ій запилення, тому науковці та аматори приділяють значну увагу цим питанням. Фенологічні спостереження допомагають визначити збігспівпадіння періодів розвитку рослин із коливаннями метеорологічних умов району вирощування і визначити найбільш придатні для культивування форми йі сорти.

З огляду на те, що горіх волоський – однодомне дерево з роздільностатевими квітками, якому притаманне неодночасне цвітіння жіночих і чоловічих квіток (дихогамія), важливим є вивчення їхніх фенологічних особливостей. Серед дихогамічних рослин виділяють протандричні форми, яким притаманне більш раннє цвітіння чоловічих суцвіть. У протогінічних дерев першими цвітуть жіночі квітки. За результатами дослідження А. Д. Маяцької (1969), такі дерева зазвичай більш урожайні. І хоча тривалість цвітіння жіночих квіток становить від шести днів до двох тижнів, часто їхнє цвітіння мало співпадає або взагалі не співпадає з чоловічим.

За спостереженнями С. Л. Шугіна, у періоди цвітіння жіночих квіток і пиління сережок дерев селекції Л. С. Шугіна, перекриваються на 67–-90%. У 2019 році усі дорослі рослини трьох поколінь (старші 8 років) показали одночасне цвітіння весною: розрив між початком розкриття рилець на жіночих квітках і початком пиління не перевищує 1–-4 добиіб уу окремих дерев. Тобто, жіночі таі чоловічі квітки цвітуть майже одночасно. Це дозволяє не лише збільшити вурожай, а й проводитивести цілеспрямовану селекцію.

Масове цвітіння у 2019 році відбувалося ву середині травня. Більшість рослин утворили жіночі суцвіття з 5 і більше квіток ( рис. 1). Поодиноко було відмічене утворення аномальних суцвіть із чоловічими і жіночими квітками (рис. 2). Крім того зафіксоване явище вторинного цвітіння більшості рослин та досить рідкісне явище – утворення складних аномальних суцвіть із чоловічими, жіночими та двостатевими квітками (рис. 3).