Наукові кадри

Алістратова Людмила Іванівна - Старший науковий співробітник

Список опублікованих робіт Алістарової Л.І. :

СПИСОК ОПУБЛИКОВАНИХ РОБІТ АЛІСТРАТОВОЇ Л.І.

1.   Алістратова Л.І. Технологія приготування вин із нових сортів винограду / В.Г. Терлич, Л.І. Алістратова // Збірник матеріалів виставки. ЦНТІ. – Херсон, 1995. – 2 с

2.  Алістратова Л.І. Нові марки вин із нових сортів винограду селекції УкрНДІЛГА/ В.Г. Терлич, Л.І. Алістратова // Збірник матеріалів виставки. ЦНТІ. – Херсон, 1995. -2 с

3.  Алістратова Л.І.   Технологические  приемы возделывания устойчивих сортов винограда  на  Нижнеднепровских    песках  / В.Г.  Терлич,  Л.І. Алістратова // Зб. «Таврійський науковий вісник», вип.1, част. 3, – Херсон, - 1996. – С. 544-545

4.Алістратова Л.І.Комплексностійкі сорти винограду на Нижньодніпровських    пісках /  В.Г. Терлич,  Л.І. Алістратова // Виноград І вино України №1. – Київ, 1999. – С. 10-12

5.  Алістратова Л.І.  Екологічно-чисті технології вирощування винограду та плодових культур на піщаних грунтах Держлісфонду / В.Г. Терлич, Л.І. Алістратова // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Концепція розвитку лісової типології вУкраїні в контексті  лісової освіти і підвищення продуктивності лісових насаджень». -  Харків, 2000 . - С 274-278

6.  Алистратова Л. И.   Интродуцированные сорта вингограда на Нижнеднепровских песках / В.Г.Терлич., Л.И. Алистратова  // Виноград и вино № 1 -2. - Киев,  2000. – С 6-7

7.  Алистратова Л.И. Перспективи и направления использования нових сортов винограда селекции ИВ и В «Магарач» и других НИО для применения  в виноделии / В.А. Таран, Л.И. Алистратова // Труды научного центра виноградарства  и виноделия  2 том. книга 2. - Ялта, 2000.  – С 55-59

8.  Алистратова Л. И. Об оптимизации режимов настаивания мезги при приготовлении вин из нових сортов винограда / В.А.Загоруйко, В. А Таран, Алистратова Л.И.  // Виноградарство и виноделие Магарач, №4. – Ялта, 2001.-  С. 17-18

9.    Алістратова Л І. Вплив фузикокцину та ауксину на коренеутворюння у чубуків та динаміка росту пагонів винограду / В.Г. Терлич, І.Ю. Горбатенко. Алістратова Л.І. // Биология и биохимия,  том 34, № 2. - Київ, 2002. – С. 158 - 159

10. Алистратова Л.И. Виноделие  Нижнеднепровья:   история,  перспективы,  и направления создания нових сортов винограда для виноделия / Алистратова Л.И. // Лісівництво і агролісомеліорація, вип. 103. - Харків, 2002. – С. 147 - 151

11.  Алістратова Л.І.  Вплив географічних  мікрозон Херсонської області на культуру винограду / В.Г.Терлич, Л.І. Алістратова // Науково – практична конференція «Природничі науки на межі століть»,  Нежин, 27-29.03.2004. – С. 88-89

12.  Алистратова Л.И.  Лес и виноград:   некоторые   аспекты   освоения Нижнеднепровских песков  / В.В. Шевчук., В.Г.Терлич, Л.И. Алистратова //

Матеріали міжнародної конференції присвяченої 75 - річчю заснування УкрНДІЛГА. – Харків,  30-31.03.2005.  - С.105

13.  Алістратова Л. І. Вплив захисних лісових насаджень на стан виноградників Нижньодніпров’я / В.Г.  Терлич,  Л.І. Алістратова // Зб. Науковий вісник, вип. 16.3.  -  Львів: НЛТУ, -  2006. - С. 33-35

14.   Алістратова Л. І.   Динаміка захисної лісистості у виноградних господарствах Нижньодніпров’я  / В.Г.  Терлич,  Л.І. Алістратова // Зб. «Науковий вісник, вип. 16.3.  -  Львів: НЛТУ, -  2006. - С. 30-32

15.   Алістратова Л. І. Вплив захисних лісових насаджень на виноград в умовах ґрунтового різноманіття / В.Г. Терлич, В.І. Фомін, Л.І. Алістратова // Зб. « Вісник аграрної науки Причорномор’я».  том 2. спец. випуск 4 (37).   Миколаївський агроуніверситет. – Миколаїв, 2006.– С. 171- 174

16.  Алістратова Л. І. До питання  впливу кліматичних умов на урожайність  винограду в умовах Херсонщини / В.Г.  Терлич,  Л.І. Алістратова // Зб. «Вісник аграрної науки Причорномор’я».  том 2. спец. випуск 4 (37).   Миколаївський агроуніверситет. – Миколаїв, 2006.– С. 238 – 241

17.   Алістратова Л. І. Агролісомеліоративна характеристика мікрозон виноградарства Херсонської області та продуктивність насаджень ушкоджених морозами / В.Г.  Терлич,  Л.І. Алістратова // Матеріали 5 Міжнародної конференції «Фальцфейнівські читання» 24-26.05.2007. – ХДУ, інститут природознавства. Херсон, 2007. – С. 331 - 334

18.  Алістратова Л. І. Вологозберігаючі функції захисного масиву на промислових виноградних насадженнях / В,В, Шевчук, В.Г. Терлич,  Л.І. Алістратова // Матеріали 5 Міжнародної конференції «Фальцфейнівські читання» ХДУ, інститут природознавства 24-26.05.2007. – Херсон, 2007. – С. 364 – 366

19.  Алистратова Л.И. К вопросу о перспективах использования селекционных сортов винограда в виноделии / В.Г.Терлич, Л.И. Алистратова // Лісівництво і агролісомеліорація вип. 110.  – Харків, – 2006. – С. 208 - 210

20.   Алістратова Л. І. Розподіл головних порід у захисних насадженнях  та їхня вікова структура на різних грунтах півдня України / В.Г. Терлич,  Л.І. Алістратова // Лісівництво і агролісомеліорація  вип. 111. – Харків, – 2007. – С. 268 – 271

21.  Алістратова Л. І. Вирощування садивного матеріалу сосни в закритому грунті на півдні України / В.В. Шевчук, В.Г. Терлич,  Л.І. Алістратова // Матеріали Погребняківських читань 10-12.10.2007, НАНУ. – Харків, 2007. – С. 168 - 169

22.  Алістратова Л. І. Основні чинники негативного впливу на стан захисних лісових насаджень Нижньодніпров’я  / Г.Б. Гладун, Н.М Сірик,  Л.І. Алістратова // Зб. наукових праць  «Фальцфейнівські читання» П.П. Вишемирського. – Херсон, 2009. – С. 62-68

23.  Алістратова Л. І. Залежність стану захисних насаджень  від екологічних факторів / Н.М Сірик,  Л.І. Алістратова // Міжнародна науково – практична конференція до 65 - річчя доктора біологічних наук професора М.П.Сметани. Кривий Ріг, 19-21.03.2009. - С.180-182

24.  Алістратова Л. І Ефективність застосування агролісомеліоративних насаджень при вирощуванні виноградників у природно - кліматичних зонах Херсонської області / Л.І. Алістратова // Матеріали наукової конференції присвяченої 80 - річчю від дня заснування УкрНДІЛГА. – Харків, 12-14 жовтня 2010. – С. 87-88

Алістратова Л. І.  Вивчення структурно-функціональних змін деревостанів в умовах антропотехногенного впливу / Л.І. Алістратова, І.В. Тимощук // Збірник наукових праць  «Фальцфейнівські читання» Херсон: П.П. Вишемирського. – Херсон, 2011. – С. 5-6