Директор ДП «СФ УкрНДІЛГА»

Шевчук Віктор Васильович - Директор ДП «СФ УкрНДІЛГА». Кандидат сільськогосподар-ських наук, м. Харків, УкрНДІЛГА від 20.06.1994р.

Список основних наукових праць Шевчука Віктора Васильовича:

Коханый С.Г., Шевчук В.В., Назаренко С.В. Интродукция некоторых видов сосны на Нижнеднепровских песках // Наука о лесе ХХI века: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института леса НАН Беларуси, Гомель, 17-19 ноября 2010 г./Институт леса НАН Беларуси; редколлегия: А.И. Ковалевич [и др.] – Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2010.- С. 211-214.

Ряботінь О.П., Прокопенко А.Я., Стовбир А.Г., Римар Ю.В., Шевчук В.В. Лісівництво і агролісомеліорація 1996.-№93.-С.11-16.

Сірик Н.М., Шевчук В.В. Вплив несприятливих природних факторів на прояв вітрової і водної ерозії ґрунтів Херсонської області // Матеріали У Міжнародної конференції Фальцейнівські читання 24-26.05.2007 р., м. Херсон, ХДУ, інститут природознавства, с. 308-310.

Терлич В.Г., Шевчук В.В. Аналіз кліматичних умов при лісовідновленні на згарищах у зоні Нижньодніпровських пісків // Зб. Лісівництво і агролісомеліорація, Харків, УкрНДІЛГА, 2008 р.,- Вип. 113, с.191-193.

Терлич В.Г., Шевчук В.В. Вплив препарату РІВЕРМ при лісовідновленні на згарищах в зоні Нижньодніпровських пісків // Збірник наукових праць Фальцфейнівські читання, - Херсон: ПП Вишемирський 2009 р. –с. 424-430.

Фомін В.І., Шевчук В.В. Основні індикатори стану лісів на Нижньодніпровських пісках // Матеріали наук.-практ. конференції «Лісова наука – лісове господарство: стан та перспективи», Харків УкрНДІЛГА, 8-10.10.2003-С.53-56.

Шевчук В.В, Терлич В.Г., Борисова В.В. Вирощування сіянців сосни з закритою кореневою системою на Нижньому Дніпрі // Матеріали наукової конференції Фальцфейнівські читання 21-23.05.2009 р., м. Херсон, ХДУ, інститут природознавства, с. 421-424.

Шевчук В.В. Агролісомеліорація і полезахисне лісорозведення Південного Степу: стан, проблеми, перспективи // Зб. Вісник аграрної науки Причорномор’я, спец. вип. 4(37) т. 2, Миколаївський агроуніверситет, Миколаїв, 2006 р., с. 255-261.

Шевчук В.В. Агротехнічний догляд за культурами сосни звичайної в свіжому субору Лівобережного Лісостепу України // Автореф.дис…канд..с.-г.наук: 06.03.01 / Український НДІ лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.-Х., 1994.- 18 с.

Шевчук В.В. Вплив інтродукованих шпилькових порід на продуктивність насаджень // Лісовий журнал, 1993 р. №6- С. 14-16.

Шевчук В.В. Вплив різних агротехнічних способів догляду на мікрокліматичні умови росту культур сосни звичайної // Науковий вісник, вип. 9.10., Львів, 1999, С. 223-225.

Шевчук В.В. Вплив різних способів та інтенсивності догляду за культурами сосни на деякі показники мікроклімату // Лісівництво і агролісомеліорація вип. 96., Харків, 1999, С. 76-82.

Шевчук В.В. Вплив трав’яної рослинності на зростання культур сосни на вирубках // Лісове госп., ліс., папер. I деревооброб. пром-ть.-1990 .-№ 4.-С.13-15.

Шевчук В.В. Динамика и значение травяного покрова в культурах сосни // Совершенствование научного обеспечения лесохозяйственного производства: Тез. Докл. Всесоюз. науч.-практич. конф. молодых учёных, аспир. и спец. отрасли.- Пушкино, 1990.- С.79.

Шевчук В.В. Історія лісу на Нижньодніпровських пісках // Лісівництво і агролісомеліорація вип. 103, Харків, 2002 р. С.3-7.

Шевчук В.В. Ліси Нижньодніпров’я як стабілізуючий антропогенний та еколого-економічний чинник Півдня України. Історія, сучасність, перспективи // Лісівництво і агролісомеліорація вип.. 108, Харків, 2005 р. С.68-76.

Шевчук В.В. Режим агротехнічного догляду в рядах культур сосни звичайної // Лісівництво і агролісомеліорація. Харків – 1994.- №89.-С.36-39.

Шевчук В.В. Режим агротехнічного догляду в рядах культур сосни звичайної та спосіб оцінки ефективності різних його видів // Лісотехнічна освіта та наука на рубежі ХХI століття, сучасний стан, проблеми та перспективи (25-30 вересня 1995 р.) тези доповідей, Львів, 1995р.-С.45.

Шевчук В.В. Щодо кількісних показників травостою у культурах сосни залежно від інтенсивності агротехнічного догляду // Лісове госп., ліс., папер. I деревооброб. пром-ть.-1991 .-№ 4.-С.15-17.

Шевчук В.В., Назаренко С.В., Шейгас І.М., Фомін В.І., Терлич, В.Г., Михайлов В.О., Коханий С.Г. Брошура: Настанови з ведення господарства в Нижньодніпровських пісках // Держкомлісгоспу України, НАНУ, УкрНДІЛГА, СФ УкрНДІЛГА, м. Харків, 2008 р., 64с.

Шевчук В.В., Сірик Н.М. Щодо питання лісистості Херсонської області // Матеріали У Міжнародної конференції Фальцейнівські читання 24-26.05.2007 р., м. Херсон, ХДУ, інститут природознавства, с. 311-313.

Шевчук В.В., Смол’янінов І.І., Гавриленко А.П. Спосіб оцінки ефективності різних видів агротехнічног догляду за лісовими культурами // Лісівництво і агролісомеліорація. Харків – 1994.- №89.-С.40-43.

Шевчук В.В., Терлич В.Г. Аналіз кліматичних умов при лісовідновленні на згарищах у зоні Нижньодніпровських пісків // Зб. Лісівництво і агролісомеліорація, Харків, вип. 113, УкрНДІЛГА, 2008 р., с.191-193.

Шевчук В.В., Терлич В.Г. Вплив препарату РІВЕРМ при лісовідновленні на згарищах в зоні Нижньодніпровських пісків // Матеріали наукової конференції Фальцфейнівські читання 21-23.05.2009 р., м. Херсон, ХДУ, інститут природознавства, с. 363-367.

Шевчук В.В., Терлич В.Г. Економічні аспекти лісовідновлення на Нижньому Дніпрі // Міжнародна наукова конференція V ботанічні читання пам’яті І.К. Пачоського –м.Херсон, 28 вересня-1Жовтня 2009 р. – с. 123.

Шевчук В.В., Терлич В.Г., Алістратова Л.І. Вирощування садивного матеріалу сосни в закритому грунті на Півдні України // Матеріали ХІ Погребняківських читань, НАНУ, УкрНДІЛГА, Харків, 10-12.10.2007 р., с. 168-169.

Шевчук В.В., Терлич В.Г., Алістратова Л.І. Вологозберігаючі функції захисного масиву на промислових виноградних насадженнях // Матеріали У Міжнародної конференції Фальцейнівські читання 24-26.05.2007 р., м. Херсон, ХДУ, інститут природознавства, с. 364-366.

Шевчук В.В., Терлич В.Г., Борисова В.В. Деякі аспекти вирощування сіянців сосни із закритою кореневою системою на Нижньодніпров’ї // Зб. Лісівництво і агролісомеліорація, Харків, УкрНДІЛГА, 2008 р.,- вип. 114, с.295-29.

Шевчук В.В., Фомін В.І. Основні індикатори стану лісів на Нижньодніпровських пісках // Зб. Науковий вісник вип. 16. Львів 2006 р. С. 40-46.

Шевчук В.В., Фомін В.І., Вовк Т.П. Динаміка стану соснових насаджень різної початкової густоти садіння // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи (Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12-14 жовтня 2010р., м. Харків). – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – С. 75-77.

Шевчук В.В., Фомін В.І., Назаренко С.В. Екологічний стан штучних соснових насаджень на Нижньодніпровських пісках // Зб. Науковий вісник вип. 15.1, Львів, 2005 р. С. 96-102.

Шевчук В.В., Фомін В.І., Назаренко С.В. Лісопатологічні процеси та причини їх появ у лісовому фонді на Нижньодніпровських пісках // Лісівництво і агролісомеліорація вип. 109, Харків, 2006 р. С. 270-274.

Шевчук В.В., Фомін В.І., Назаренко С.В. Усыхание соснових насаждений Херсонской области // Зб. Матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції. Состояние и моніторинг лесов на рубеже ХХI., Мінськ, 7-9.04.19998 р., С.241-243.

Шевчук В.В., Фомін В.І., Шейгас І.М. Методичні особливості лісомисливського моніторингу в залежності від лісорослинних умов України // Матеріали міжнародної наукової конференції: Конференція розвитку лісової типології в Україні в контексті лісової освіти і підвищення продуктивності і лісових насаджень, Харків, 2000 р. С.205-207.

Шевчук В.В., Шадура Н.В., Шейгас И.Н. Основне направления совершенствования нормативной базы охотничьего хозяйства Украины // Вестник охотоведения. Том 1 № 3 сентябрь-декабрь 2004 г. Москва С. 325-326.

Шевчук В.В., Шейгас І.М., Назаренко С.В., Гудзь М.І., Мисливствознавство, як галузь науки, як методична основа раціонального природокористування, як наукова дисципліна, що сприяє активному вихованню студентів природничих вузів // Матеріали наук.-практ. конференції. Природничі науки на межі століть, Ніжин 23-25.03.2004-С. 110.

Шейгас И.Н., Ґудзь М.И., Шевчук В.В. Предварительные результаты использования антирабической вакцины Brovarabies V-RG в научно-исследовательском охотничьем хозяйстве Нижнеднепровское // Материалы международной научно-практической конференции. Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства посвященной 85-летию ВНИИОЗ Россия, Киров, 22-25.05.2007г.

Шейгас И.Н., Шевчук В.В. Оценка современного состояния популяции волка в охотничьих угодьях Украины // IХ СЪЕЗД ТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РАН (МЕЖДУНАРОДНОМ СОВЕЩАНИИ. ТЕРИОФАУНА РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ).

Шейгас І.М., Гудзь М.І., Шевчук В.В. О некоторых перспективах восстановления зубра в Украине // Матеріали Міжнародної наради. Териофауна России и сопредельных территорий (VІІІ з’їзд Теріологічного товариства), 31.01-2.02.2007 р., м. Москва, РосАН, с. 554.

Шейгас І.М., Шевчук В.В. Матеріали конференції. Висновок про доцільність створення розплідника мисливських тварин на базі ДП «Великоанадольський лісгосп» // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. Відновлення порушених природних екосистем, Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р., Донецький ботанічний сад , державне управління охорони навколишнього природного середовища Донецької області, С. 406-409.

Шейгас І.М., Шевчук В.В. Матеріали конференції: Особливості статево-вікової структури популяції оленя благородного на острові Джарилгач // V Міжнародна наукова конференція. Биоразнообразие и роль животных в экосистемах,- м. Дніпропетровськ 12-16 жовтня, - с.368-370.

Шейгас І.М., Шевчук В.В. Научно-исследовательское охотхозяй-ство «Нижнеднепровское», как полигон для апробации отраслевых научных разработок // Матеріали міжнародної наукю-практичної конференції «Проблемі современного охотоведения», М., -2003 р. С.38-40.

Шейгас І.М., Шевчук В.В. Оценка современного состояния популяций волка в охотничьих угодьях Украины // Матеріали наради. Збірник міжнародної наради ІХ З’їзду Теріологічного товариства при РАН Териофауна России и сопредельных территорий, Москва, РАН, інститут проблем екології і еволюції ім.. А.М. Северцева, Товариство наук. видань КМК, 2011, С. 558.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Податкова декларація Шевчука Віктора Васильовича:

- Декларація за 2015 рік