Пам`ятка природи місцевого значення «Деревостій акації білої» заснована рішенням Херсонського облвиконкому № 651/24 від 04.12.1975 року «Про затвердження нововиявлених заповідних територій і пам’яток природи місцевого значення», а до категорії заповідного урочища віднесена рішенням виконкому Херсонської обласної Ради народних депутатів від 19 серпня 1983 року № 441/16.

Підставою для виділення насадження в пам’ятку природи є: високі його ґрунтозахисні, рекреаційні, санітарно-гігієнічні та естетичні функції, оригінальний спосіб створення, значна довговічність і продуктивність.

Пам’ятка природи знаходиться в Держлісфонді Дослідного лісництва ДП «Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА» в кварталі 19 вид.15, займає площу 3,0 га і має склад 8 Ак.б. 2 Глед.+Кл.яс.Д.4, од. шовковиця біла. Гледичія, клен, дуб і шовковиця виникли пізніше природним насіннєвим шляхом. Входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Головне призначення пам’ятки природи – збереження, вивчення та естетичне виховання населення, для наукових, пізнавальних, ґрунтозахисних, як можливий генофонд для розмноження цінної лісової породи.

На території об`єкта ПЗФ забороняється:

– проведення будь-якої діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об`єкту та порушити екологічну рівновагу;

– будь-яке засмічення та забруднення території;

– заготівля лісової підстилки, лікарських рослин і технічної сировини;

– влаштування пасовищ для худоби;

– знищення та відлов всіх видів тварин, птахів, розорення гнізд, нір, інших сховищ та житла, збір яєць та пуху;

– організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту;

– розведення вогнищ;

– інші види робіт, що зможуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної – цінності природного комплексу, що охороняється.

За порушення режиму, встановленого в заповідному урочищі, порушники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності, згідно до діючого законодавства. Громадяни та організації, які порушили охоронний режим заповідного урочища, крім адміністративної та кримінальної відповідальності, відшкодують всі витрати, нанесені зазначеними діями, згідно з діючим законодавством.

Андрійчук Л.М.
інженер л/г
ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА»

Завантажити в форматі PDF