Підсумки наукової діяльності ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА» за 2021 рік

Перед самим завершенням минулого року на засіданні Науково-технічної ради ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА» було проведено підсумки наукової діяльності нашого підприємства за 2021 рік. У поточному році, відповідно до затвердженого УкрНДІЛГА тематичного плану у ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА» пророблялись окремі розділи трьох держбюджетних тематик: тема № 5 «Виявити особливості формування комплексів шкідливих організмів (у тому числі адвентивних видів) в умовах зміни клімату та оцінити їхній взаємний вплив на санітарний стан і ріст насаджень», тема №7 «Вивчити особливості пірогенного пошкодження лісів в різних природних зонах України та розробити заходи щодо зменшення їх негативних наслідків» та тема № 14 «Дослідити фактичну та визначити оптимальну чисельність основних ратичних мисливських тварин (лось, олень благородний, козуля, кабан, олень плямистий, муфлон, лань) в розрізі природних лісомисливських областей України». Виконавцями та керівником однієї з тематик є співробітники нашого підприємства. На засіданні було заслухано проміжні звіти з тематик за поточний рік.

Крім того у 2021 році було виконано 7 господарсько-договірних тематик, зокрема надано пропозиції до Наукового обгрунтування необхідності  встановлення  лімітів на спеціальне використання природних ресурсів (рубки формування та оздоровлення лісів) в межах НПП «Білобережжя Святослава» на території Василівського і Кінбурнського лісництв ДП «Очаківське лісомисливське господарство» Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства на 2021 рік, проведено розробку “Проекту організації і розвитку мисливського господарства ДП “Скадовське досвідне лісомисливське господарство” на 2022-2036 рр” та багато інших. Слід зазначити і серію цікавих та новітніх дослідів з приживлюваності лісових культур, закладену у 2021 році у рамках госпдоговірної тематики, для обробки яких різними агропрепаратами залучались безпілотні літальні апарати.

2021 рік був плідним і на науково – публікаційну діяльність. Взято участь у 9 наукових конференціях, багатьох тренінгах та нарадах на платформі ZOOM. Науковцями підприємства було опубліковано 29 публікацій, з них 18 тез доповідей та 11 статей, одна з яких у виданні за межами нашої країни. З загальної кількості публікацій 12 опубліковано у фахових виданнях.

Приємно зазначити, що співробітники нашого підприємства публікуються і у фахових журналах. 5 статей у поточному році опубліковано у «Лісовому і мисливському журналі».   Лідером за кількістю публікацій, як автор та співавтор є кандидат с-г. наук, старший науковий співробітник, зав. сектору мисливствознавства, керівник тематики № 14 Шейгас Ігор Миколайович (11 публікацій).  На відповідному  рівні у поточному році і рецензувальна робота. Науковими співробітниками нашого підприємства прорецензовано 10 наукових праць. Крім того, наші наукові співробітники стали співавторами вихідних документів (рекомендацій), що у подальшому будуть впроваджуватись у виробництво. У межах Дослідного лісництва протягом року було впроваджено перелік наукових розробок УкрНДІЛГА (8 настанов, рекомендацій та методичних вказівок), що дозволило отримати певний економічний ефект від даного впровадження. Також для поширення знань у сфері ведення лісового господарства серед місцевого населення, туристів і відвідувачів нашого підприємства з усієї України та для підтримки програми Держлісагенства «Зелена Країна» науковці підприємства проводили екскурсії і читали лекції. Науковцями підприємства надано 8 консультацій студентам та населенню, здійснено виступ на телебаченні, та розміщено 115 публікацій у засобах масової інформації.

Звісно, це не весь перелік наукової роботи, що було виконано протягом 2021 року, який варто вважати досить продуктивним, все ж плануємо у 2022 році не зупинятись на досягнутому та досягти ще кращих показників.

 

Заст. директора з наукової роботи Ігор Тимощук.