Фомін Василь Іванович

Список публікацій Фоміна В.І.:

1. Фомин В.И. Нормативно-справочная документация для таксации сосняков зоны Нижнеднепровских песков / В.И. Фомин/ Збірник Південного наукового центру НАН України «Тематика научных исследований и их результативность в первые годы независимого государства», Херсон, – 1994. – С.70-71

2. Фомін В.І. Лісотаксаційні таблиці для сосни кримської в зоні Нижньодніпровських пісків / В.І. Фомін // Зб. «Таврійський науковий вісник», вип.. 1, частина 3, Херсон, 1996, С.524-525.

3. Фомін В.І. Усыхание сосновых насаждений Херсонской области / В.В. Шевчук, В.І. Фомін, С.В. Назаренко // Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Состояние и мониторинг лесов на рубеже ХХI века», Мінськ, 7-9 квітня 1998, – С. 241-243.

4. Фомін В.І. Буклет: Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА / В.В. Шевчук, С.В. Назаренко, І.М. Шейгас, В.І. Фомін, В.Г. Терлич // Цюрупинськ, 1999.

5. Фомін В.І. Методичні особливості лісомисливського моніторингу в залежності від лісорослинних умов України / В.В. Шевчук, В.І. Фомін, І.М. Шейгас // Матеріали Міжнародної наукової конф. «Концепція розвитку лісової типології в Україні в контексті лісової освіти і підвищення продуктивності лісових насаджень», Харків, – 2000. – С.205-207.

6. Фомін В.І. Вплив лісогосподарськиї заходів на інтенсивність всихання сосни на Нижньодніпровських пісках / Г.Є. Свистула, В.І. Фомін, І.М. Усцький, А.А. Сірик (старший) // Зб. «лісівництво і агролісомеліорація», – Харків, – вип.. 97, – 2000. – С.96-100.

7. Фомін В.І. Настанови з ведення господарства в Нижньодніпровських лісах»/ Група авторів, в тому числі В.І. Фомін –Розділ Документація і особливості таксації сосняків// Харків, – 2001. – С.31-34

8. Фомін В.І. Вплив лісогосподарських заходів на інтенсивність всихання сосни на Нижньодніпровських пісках /І.М. Усцький, Г.Є. Свистула, В.І.Фомін, А.А. Сірик // Зб. «лісівництво і агролісомеліорація, №97, С. 96-101.

9. Фомін В.І. Настанова з упорядкування мисливських угідь / І.М. Шейгас, М.С. Гунчак, В.І. Фомін, Т.П. Вовк // Настанова Держкомлісгоспу України від 10.04.2001 р., Київ, 113 с.

10. Фомін В.І. Екологічний моніторинг Нижньодніпровських лісів / Т.П. Вовк, В.І. Фомін, // Зб. «Лісівництво і агролісомеліорація», – вип. 103, – Харків, – 2002. – С.21-24.

11. Фомін В.І. Лісопатологічні процеси та причини їх появи у держлісфонді на Нижньодніпровських пісках /В.І. Фомін, С.В. Назаренко // Ліс, наука, суспільство: Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 75-річчю зі дня заснування УкрНДІЛГА. – 2005. – С.55

12. Фомін В.І. Проблеми становлення екологічного моніторингу лісів Нижньодніпров’я / Т.П. Вовк, В.І. Фомін // Матеріали міжнарод. ювілейної конф. «Ліс, наука, суспільство», присвяченої 75-річчю зі дня заснування УкрНДІЛГА, 30-31 березня. Харків, – 2005. – С.66-67.

13. Фомін В.І. Екологічний стан штучних соснових насаджень на Нижньодніпровських пісках / В.В. Шевчук, В.І. Фомін, С.В.Назаренко // Науковий вісник. – Львів: УкрДЛГУ, – 2005. –вип. 15.1, – С.96-101.

14. Фомін В.І. Особливості ведення екологічного моніторингу лісів на Нижньодніпровських пісках / В.І. Фомін, Т.П. Вовк// Зб. «Науковий вісник», Львів: УкрДЛГУ, – вип. 15.1. – 2005. – С.91-95.

15. Фомін В.І. Лісопатологічні процеси та причини їх появи у лісовому фонді на Нижньодніпровських пісках /В.В. Шевчук, В.І. Фомін, С.В. Назаренко // Зб. «Лісівництво і агролісомеліорація» – Харків: УкрНДІЛГА, – вип.. 109. – 2006. – С. 270-274.

16. Фомін В.І. Основні індикатори стану лісів на Нижньодніпровських пісках / В.В. Шевчук, В.І. Фомін // Зб «Науковий вісник. Львів: НЛТУ, – вип. 16.3, – 2006. – С.33-35.

17. Фомін В.І. Дієвість екологічного моніторингу лісів в Херсонській області / Фомін В.І., Вовк Т.П. // Зб. наук. праць Львівського лісотехнічного університету. Львів, – 2006. – С.36-40.

18. Фомін В.І. Вплив захисних лісових насаджень на виноград в умовах ґрунтового різноманіття Херсонщини / В.Г. Терлич, В.І. Фомін, Л.І. Лістратова // Зб. «Вісник аграрної науки Причорномор’я». Спец. вип. 4(37), т.2. –Миколаїв: Миколаївський університет, 2006. – С.238-241.

19. Фомін В.І. Состояние лесных насаждений Херсонской области / Т.П. Вовк В.И. Фомин// Матеріали ХІ Погребняківських читань «Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку» (10-12 жовтня 2007 р.) Харків: УкрНДІЛГА, – 2007. – С.192-194.

20. Фомін В.І. Динамика состояния лесных насаждений на пунктах мониторинга в Херсонской области /Фомин В.И., Вовк Т.П.// Зб. наук. праць міжнарод. наукової конф. «Фальцфейнівські читання». 24-26 травня 2007 р. Херсон: Держуніверситет, – 2007. – С.42-46.

21. Фомін В.І. Настанови з ведення господарства Нижньодніпровських пісків (брошура) / В.В. Шевчук, С.В. Назаренко, І.М. Шейгас, В.І. Фомін, В.Г. Терлич, В.О. Михайлов, С.Г. Коханий // Харків: УкрНДІЛГА, – 2008. – 64 с.

22. Фомін В.І. Вивчення зв’язку стану соснових насаджень з динамікою рівня ґрунтових вод і метеорологічними чинниками / Фомін В.І., Вовк Т.П.// Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 114. – Харків: УкрНДІЛГА, – 2008. – С.148-152.

23. Фомін В.І. Основні лімітуючи фактори, що негативно впливають на стан лісових культур на Нижньодніпровських піщаних аренах / С.В. Назаренко, В.І. Фомін // Зб. наукових праць «Фальцфейнівські читання», – Херсон: ПП Вишемирський, – 2009.- С. 363-367

24. Фомін В.І. Вплив окремих факторів на величину радіального приросту сосни звичайної (Pinus silvestris) на стан насаджень / Фомін В.І., Назаренко С.В., Вовк Т.П.)// Матеріали IV міжнарод. науково-практ. конф. «Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування», 19-21 березня 2009 р., Кривий Ріг: Видавничий дім, – 2009. – С.269-272.

25. Фомін В.І. Способ определения диаметра ствола на середине высоты без рубки дерева / Фомин В.И., Вовк Т.П.// Междунар. научно-практ. конф. «Наука о лесе ХХI века», посвященная 80-летию Института леса НАН Беларуси, 17-19 ноября 2010 г. – Гомель, – 2010. – С.9-81-83

26. Фомін В.І. Динаміка стану соснових насаджень різної початкової густоти садіння / В.В. Шевчук, В.И. Фомін, Т.П. Вовк// Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи (Мат. наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12-14 жовтня 2010 р., м. Харків) – Харків: УкрНДІЛГА, – 2010. – С.75-77.

27. Фомін В.І. Результаты оценки состояния лесных насаждений на участках мониторинга I уровня ICP Forests /В.И. Фомин, Т.П. Вовк// Зб. наук. праць «Фальцфейнівські читання». Херсон: ПП Вишемирський, – 2011. – С.31-33